KPiR i Ryczałt ewidencjonowany

 

  • zgłaszanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT
  • przygotowywanie przelewów na podatek VAT oraz podatek dochodowy
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi
  • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT