Płace i kadry

 

 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej poszczególnych pracowników
 • sporządzanie dokumentów kadrowych (umowy o pracę aneksy, wypowiedzeń, 
 • świadectwa pracy itp.)
 • ustalanie urlopów
 • sporządzanie dokumentów do ZUS (zgłoszenia i wyrejestrowania)
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych RMUA
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • rozliczanie delegacji
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS