Usługi uzupełniające

  • Pomoc w założeniu firmy
  • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
  • Zwrot VAT z wydatków związanych z budownictwem (VZM-1)
  • Zwrot podatku z zagranicy (VAT-REF)
  • Pomoc w redagowaniu podań i odwołań
  • Sporządzanie wniosków kredytowych
  • Doradztwo podatkowe
  • Doradztwo kadrowo – płacowe
  • Doradztwo prawne