Składki ZUS 2016 rok

Składki ZUS dla przedsiębiorców za 2016 rok

 

Składki za miesiące styczeń - grudzień 2016 r. (dla przedsiębiorców)

Rodzaj składki / konto

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

772,96 zł

713,35 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

288,95 zł

288,95 zł

Fundusz Pracy 
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

59,61 zł

59,61 zł

 

 

Składki za miesiące styczeń - grudzień 2016 r. (dla nowych firm)

Rodzaj składki / konto

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

176,33 zł

162,73 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

288,95 zł

288,95 zł

Fundusz Pracy 
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

13,60 zł

13,60 zł*

 

*Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2016 r.: 1850,00 zł).