Księgi rachunkowe

 

 • zgłaszanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i sporządzanie planu kont 
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz bilansu i rachunku zysków i strat
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie raportów dla Zarządu
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

KPiR i Ryczałt ewidencjonowany

 

 • zgłaszanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT oraz podatek dochodowy
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi
 • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

Płace i kadry

 

 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej poszczególnych pracowników
 • sporządzanie dokumentów kadrowych (umowy o pracę aneksy, wypowiedzeń, 
 • świadectwa pracy itp.)
 • ustalanie urlopów
 • sporządzanie dokumentów do ZUS (zgłoszenia i wyrejestrowania)
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych RMUA
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • rozliczanie delegacji
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

Usługi uzupełniające

 • Pomoc w założeniu firmy
 • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • Zwrot VAT z wydatków związanych z budownictwem (VZM-1)
 • Zwrot podatku z zagranicy (VAT-REF)
 • Pomoc w redagowaniu podań i odwołań
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo kadrowo – płacowe
 • Doradztwo prawne

Księgowość na odległość

Jeśli potrzebują Państwo fachowej obsługi księgowej w konkurencyjnej cenie, prosimy skorzystać z usług naszego biura rachunkowego mającego siedzibę w Krakowie. Oferujemy zdalną obsługę firmy, bez względu na odległość. Najpierw oszacujemy ilość a także rodzaj dokumentów księgowych, a następnie wspólnie ustalimy warunki finansowe.  Przygotowaną umowę otrzymacie Państwo drogą elektroniczną, która w następnej kolejności podpisana zostanie nam odesłana. Nie wymagamy od Państwa osobistego dowożenia dokumentów do siedziby naszego biura rachunkowego, ponieważ można nam je przesłać kurierem, pocztą bądź też wysyłać jako skan. Współpracujemy z firmą kurierską, która odbierze dokumenty z Państwa siedziby.

Wszelkie konsultacje a także doradztwo związane z usługami mogą odbywać się przez internet (poczta e-mail, komunikatory internetowe) a także telefonicznie. Informację dotyczącą podatków, składek ZUS i naszego wynagrodzenia, otrzymają Państwo w jednym mailu po zaksięgowaniu dokumentów.